„Pour Vous”

czwartek, 24 lutego 2011

Delphine M. prowadzi zupełnie wyjątkową, o niespotykanym profilu usług Agencję „Dla Was”. Trzydziestopięcioletnia kobieta zapewnia swoim klientom oprócz komfortu i dyskrecji – bliskość,zrozumienie, a także szeroki wachlarz uczuć. Począwszy od czułości, ofiarowania poczucia ciepła rodzinnego, a zakończywszy na miłości. Klientami Delphine są: staruszek – Edgar Coindreau – któremu kobieta zastępuje w określonych porach dnia jego ukochaną wnuczkę Agathe, Yarol de Brettes – nastolatek o wyjątkowych zdolnościach, chory na autyzm, któremu Delphine zastępuje opiekunkę oraz częściowo matkę, a także państwo Soignes, którym właścicielka Agencji wypożycza na kilka godzin, kilka dni w tygodniu, małego synka swojej pracownicy – za jej zgodą. Dziecko, ma zastąpić państwu Soignes zmarłego niedawno synka, z którego śmiercią nie mogą się nadal pogodzić. Delphine w pewnym momencie swojej kariery postanawia pomóc państwu Soignes i urodzić im nowe dziecko…

Agencja „Dla Was” ma jeszcze innych klientów, którym świadczy usługi wyjątkowe, nie pozostawiając nikogo bez „opieki” Delphine M. Do czasu, w którym wyjątkowość atmosfery zaczynają psuć kolejno – najpierw wspomnienia, później zrozumienie własnej osobowości, aż w końcu uczucia – prawdziwe, którymi Delphine nie potrafi manipulować. A wszystko przez mężczyznę, który prosi o przepisanie pięciu fioletowych zeszytów.

Historia, która się wydarzyła, a która została przedstawiona przez Adorna w zeszytach, wywołuję u Delphine w pierwszych chwilach uczucie strachu, lęku i paniki, z czasem staje się pragnieniem i przeradza się w tęsknotę za intensywną miłością, jaką Adorno czuł do swojego kochanka Jonesa. Miłość dwóch mężczyzn budzi u kobiety zazdrość i czułość jednocześnie, powodując całkowite przewartościowanie jej dotychczasowego świata. Do morza relatywizmu, wpada słona kropla prawdy. Rozrastające się pragnienia i zyskanie świadomości wydarzeń oraz zrozumienie skrajnych uczuć, które towarzyszyły życiu napotkanych na swojej drodze ludzi, a także tragedia, która staje się pieczęcią zamykającą dawny czas, pozwalają Delphine M. podjąć decyzję zmieniającą dotychczasowy układ sił panujący w jej hermetycznym świecie.

Powieść Dominique Mainard Dla Was została uhonorowana w 2009 roku prestiżową Prix des Libraires. Jest to historia niosącą ze sobą olbrzymi potencjał metaetyczny. Już od pierwszych stron warstwowość zagadnień dotyczących polemiki dobro – zło, prawda – kłamstwo, czy manipulacja uczuciami lub tworzenie ich pozorów czy miraży, jest wyraziście zaakcentowana poprzez przemyślenia bohaterki. Dodatkowo osobowości Adorna oraz Pani Derovitski, łącząc się ze sobą, stają się antytezami dla osobowości Delphine M.
Połączenie ich w jednym obrazie, skutkuje przeniesieniem punktu ciężkości z samej fizyki postaci, na metafizykę barw osobowości postaci bohaterów powieści.

Człowiek, który śni, jest bogiem,
Człowiek, który myśli – żebrakiem.

HÖLDERLIN, Hyperion

Od razu zrozumiałam, że go jeszcze spotkam, że w kieszeni miał z pewnością własne zapałki lub zapalniczkę i że prośba o ogień był zwykłym pretekstem. Zrozumiałam to ze sposobu, w jaki na mnie spojrzał, nie tak, jak znudzony mężczyzna patrzy w parku na kobietę. Pomyślałam, że może to tajniak, zawsze się bałam, żeby jakiś niezadowolony klient nie wszczął przeciwko mnie policyjnego lub prywatnego dochodzenia, więc odprowadziłam go wzrokiem, kiedy oddalał się aleją. W ruchomym cieniu rzucanym przez drzewa przez chwilę wydawało mi się, że mężczyznę otaczają dziesiątki liliowych motyli, zaraz jednak pomyślałam: „Nie, to te niebieskie metaliczne muszki, muszki zwiastujące śmierć”. W chwilę później insekty, jeśli to były one, zniknęły. Mogła to być tylko gra światła i cienia, ale już w tym obrazie zawierała się cała historia.


Dominique Mainard Dla Was

Prześlij komentarz